ผู้ถือ ‘บัตรคนจน’ ใครบ้าง มีสิทธิ์ได้รับ ‘เงินเยียวยา’ 3,000 บาท ได้รับเงินเมื่อไร (มีรายละเอียด)

จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการแจก “เงินเยียวยา” เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 เช่น มาตรการเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน”, เยียวยาเกษตรกร หรือเยียวยากลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ให้กับผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยา จากโครงการอื่นของรัฐ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท, เงินเยียวยาเกษตรกร และ เงินจากกระทรวงแรงงาน จะไม่ได้รับสิทธิ์จากในมาตรการครั้งนี้

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้มีทั้งสิ้น 1,164,222 คน วงเงินรวมทั้งหมด 3,492,666,000 บาท

ผู้ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานี้ จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนต่อราย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาทต่อราย

สำหรับเดือนพฤษภาคม 2563 รัฐบาลจะจ่ายเงินย้อนหลังให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยผู้ถือบัตรคนจนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่แต่อย่างใด

ได้รับเงินเมื่อไร เป็นคำถามที่ทุกคนรอคอยคำตอบ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผู้มีสิทธิ และตรวจสอบว่าผู้ที่มีสิทธินั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร หากเสร็จทันในเดือนนี้ (มิ.ย.63) รัฐจะโอนเงินให้ครั้งเดียว 2 เดือน(คือของเดือน พ.ค.และ มิ.ย.) แต่ถ้าหากไปเสร็จเอาเดือนหน้า(ก.ค.63) รัฐจะโอนเงินให้ครั้งเดียว 3 เดือนเลย ก็ขอให้อดใจรอสักนิด อย่างช้าสุดภายในเดือน กรกฎาคม 2563 นี้ได้รับแน่นอน

ขอบคุณที่มาข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์ และ www.thansettakij.com

By adminVR