ข่าวดี ธปท. ปรับลดดอกเบี้ย บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล

โดยทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมออกมาตรการด้านการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก โ ร ค โควิด-19 (เฟสใหม่) จะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 2563 มาตรการประกอบด้วย

– บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยเหลือ 16% ต่อปี (จาก 18% ต่อปี) ถ้าแปลงหนี้เป็นเทอมโลน ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% ต่อปี

– บัตรกดเงินสด ลดดอกเบี้ยเหลือ 26% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

– สินเชื่อส่วนบุคคล ลดดอกเบี้ยเหลือ 25% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี) กรณีเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ Non Bank ลดดอกเบี้ยเหลือ 22% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

– สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดดอกเบี้ยเหลือ 24% ต่อปี (จาก 28% ต่อปี)

– สินเชื่อเช่าซื้อ ลดดอกลง 1% จากสัญญาเช่าเดิม

– สินเชื่อบ้าน พักจ่ายเงินต้น 3 เดือน ปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ได้

ทั้งนี้ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะออกประกาศตามออกมาอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณที่มาข่าว www.posttoday.com

By adminVR