ใช้สิทธิ บัตรทอง สามารถรักษา ฟัน ได้มากกว่าที่คิด

หลายท่านอาจไม่ทราบว่า บัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ครอบคลุมถึงการรักษาฟัน ด้วย และก็ไม่ใช่แค่ การถอนฟัน กับขูดหินปูน มาดูกันเลยว่าสามารถใช้สิทธิรักษาแบบใดได้บ้าง

-การถอนฟัน อุดฟัน เช่น อุดคอฟัน และขูดหินปูน

-การทำฟันปลอม ฐานพลาสติก

-การรักษาโพรงประสาทฟัน น้ำนม (รากฟันน้ำนม)

-การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

-การผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์)

ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิที่ลงทะเบียนไว้ โดยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์และประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 ตลอด 24 ชม.

ขอบคุณที่มาข่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์

By adminVR