สำหรับใครที่มีสวนมีไร่แต่ไม่รู้จะปลูกอะไรนั้น แนะนำเลยว่าปลูกข่าในตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

นอกจากประโยชน์ที่มากมายของข่าแล้ว ข่ายังสามารถทำรายได้ให้กับเราได้ด้วย หากปลูกแล้วรุ่งนำขาย

ก็ได้รายได้ดีเหมือนกัน เพราะข่าปลูกง่าย อีกทั้งยังสามารถออกผลผลิตให้เราได้ตลอดปีอีกด้วย

ข่า เป็นพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นิยมนำมาเป็นส่วนปะกอบในการทำอาหาร

ของบ้านเรา นอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ใครที่

อยากจะปลูกข่าไว้กินเองหรือไว้ขาย มาดูวิธีการปลูกข่าแบบง่ายๆกันค่ะ ปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บได้

ตลอดปีเลย

การเตรียมดินปลูก

วิธีการเตรียมแปลง และดินปลูก ให้เริ่มจากพรวนหน้าดินให้ลึกอย่าน้อย 50 เซนติเมตร จากนั้นให้ทำการ

กลบทับด้วยปุ๋ยแกลบ แล้วตากไว้ 7-10 วัน แล้วค่อยนำฟางมาคลุมทับอีกที ซึ่งข่าจะชอบดินที่มีลักษณะ

ร่วนซุย และมีความชื้นมาก ดินแบบนี้จะทำให้ข่าเติบโตได้ดี แต่ไม่ควรให้มีน้ำขังเพราะจะทำให้หัวต้นข่า

เน่าได้

การเตรียมต้นข่า

ต้น พั น ธุ์ ที่เหมาะจะนำมาปลูกคือ ต้นที่มีอายุประมาณ 1.6 ปี โดยก่อนจะนำลงดิน ควรล้างน้ำเอาดินที่

ติดอยู่ต้นออกให้สะอาดก่อน จากนั้นก็ให้นำไปแช่ใน น้ำ ย า เ ร่ ง ร า ก เสร็จแล้วก็ให้นำไปเพาะไว้ในขุย

มะพร้าวที่ชุ่มน้ำ รอเวลา 10-15 วัน จะเริ่มมีรากอ่อนงอกออกมา ค่อยนำไปปลูกลงดินที่เตรียมไว้ได้เลย

วิธีดูแล รั ก ษ า

การให้ปุ๋ย : เราจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 1-4 เดือนแรก จะใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ส่วนในช่วง 5-7

เดือน จะใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของต้นข่าในแต่ละช่วง

การรดน้ำ : เดือนแรก ให้รดน้ำ 2 ครั้ง เช่น รดในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือนแรก โดยให้รดที่แปลง

หรือที่ภาชนะปลูกข่า แต่หากดูแล้วดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่ ก็ไม่ต้องรดเพิ่ม เพราะจะทำให้ดินแฉะเกินไป

แล้วรากอาจจะ เ น่ า ได้

เคล็ดลับ : เมื่อขุดข่าออกไปแล้ว ให้ทำการกลบหลุมปลูก ด้วยแกลบดำให้พูน จะช่วยให้ข่ามีสีสันที่สวย

และขุดได้ง่ายมากขึ้นในครั้งต่อไป

ช่วงที่เหมาะจะปลูกข่า : ข่า สามารถปลูกได้ทุกสภาพอากาศ และเมื่อใบข่าโตเต็มที่จะเริ่ม เ หี่ ย ว เมื่อ

ถึงช่วงนั้นให้ขุดมาใช้ได้เลย หรือจะขุดพวกหัวแก่ๆ มาไว้ขยาย พั น ธุ์ เพิ่มก็ได้ค่ะ

ที่มา : bitcoretech