เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หญิงควรรู้ ซึ่งผู้ห ญิงหลายคนอาจจะไม่รู้ อย่ๅหาว่าว่าเลยแต่ชๅยหลายคนมัก

จะห วังแต่ได้อย่างเดียว พอได้แล้วก็ทิ้งไม่ใยดีเอาความจริงใจของฝ่ายห ญิงเป็นของเล่น เห็นอีกฝ่ายเป็นของตๅย

บอกเลยว่าใครเจอผู้ชๅยที่ไม่เคยทำให้เรายิ้มและมีความสุขได้เลยนั้น การถอยออกมาคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

แต่ถ้าอยๅกจะรู้ว่าชๅยแบบไหนรักจริง ต้องดูว่ามีครบ 3 ข้อนี้ไหม

1. P r o t e c t

หากจะแปละเป็น ภ า ษ า ไ ท ย ก็คือ “ปกป้อง” หากเขารักเราเขาจะต้องปกป้องเรา

ทั้งร่างกาย จิตใจ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของเราด้วย ซึ่งผู้ชายบางคนนอกจากจะปกป้องอะไรผู้ห ญิงไม่ได้แล้ว

ยังทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ทำ ร้ า ยจิตใจเขาซ้ำเข้าไปอีก ซึ่งก็ดันมีผู้ห ญิงหลายคน ย อ ม เ จ็ บ

เพราะคิดว่าเขาจะกลับตัวกลับใจ บอกเลยมันไม่มีอยู่จริง ถ้าเขารักเราและอ ย า กจะดูแลเราจริง ๆ

ความเ จ็ บ ป ว ดเหล่านั้นมันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกแล้ว อย่าเสียเวลาเลย

2. P r o f e s s

เป็นการบอกกับคนอื่น ๆ ได้ว่า เรา คือ คนรักของเขา พาไปเจอครอบครัว เจอเพื่อน

และคนอื่น ๆ ไม่ว่าใครเขาก็พร้อมจะบอกเสมอว่าเราเป็นอะไรกับเขา ไม่ใช่เก็บเราเอาไว้ในเงามืดของโลกใบนี้

รับรู้เพียงคนบางกลุ่ม ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่เปิดเผยตัวเรามันก็ฟังไม่ขึ้นอยู่ดี จะบอกว่าเพื่องาน

เ พื่ อ ธุ ร กิ จ แล้วมันยังไง ทำงานแล้วมีแฟนไม่ได้ จะมาคบเราตั้งแต่แรกเพื่ออะไร ลองมองดูคนประสบ

ความสำเร็จ คนสำคัญส่วนมากที่เขาชัดเจนมาพอ โลกก็รู้ว่าใครคือสามีหรือ ภ ร ร ย า เขา

ซึ่งไม่มีใครเก็บใครไว้เป็นความ ลั บหรอก

3. P r o v i d e

เป็นการมอบความรักให้กับเรา ซึ่งมันก็หมายถึงทุกอย่างที่ควรจะให้แก่กัน

เช่น เ งิ น ความรัก เวลา ฯลฯ ไม่ว่าอะไรคนรักหรือครอบครัวมักจะสำคัญกว่าเสมอ คนที่รักจริง ๆ

ต่อให้จนยังไงก็ยังต้องพ ย าย า มดูแลเราให้ได้อยู่ดี ไม่ใช่จะทำเป็นลืมก ร ะ เ ป๋ า ตั ง ค์แล้วให้เราจ่าย

ถ้าเดตแรกเป็นแบบนี้คงไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะ ถ้าจะให้ดีก็หารกันคนละครึ่งยังพอรับได้

ลองสังเกตดูนะใครที่เข้ามาจีบ เข้ามาหานั้นเป็นผู้ชายแบบไหนซึ่งก็ไม่ได้ดูย า กอะไร แต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องใช้

เวลา หากมีครบกันทั้ง 3 ข้อ ก็จะเป็นคู่ที่คบกันย า วนานอย่างแน่นอน ไม่มีใครอย า กจะมีปัญหากับใครหรอก

ยกเว้นแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้จริงจังมาตั้งแต่แรกแล้ว และการจะตกลงปลงใจกับใครไปก็อย่าลืมดูใจกันไปนาน ๆ

ให้รู้จักนิสัยใจคอกันก่อน ยอมรับข้อดี ข้อเสียของกันและกันได้

พร้อมจะร่ ว ม ทุ ก ข์ ร่ ว ม สุ ข ไปด้วยกัน นั่นแหละรักแท้เลย

ที่มา naykhaotom